Cimenteres i ceràmica

Assessorament

Assessorament tècnic per a la reparació d'elements de la indústria del ciment i de la ceràmica                             

Els nostres professionals experts en reparacions, especialment en recargues i manteniments de molins verticals us poden assessorar als vostres equips per allargar la vida dels molins verticals. Avançades tècniques, adquirides per l'experiència de molts treballs duts a terme en múltiples cimenteres.

Esquerda d'un molí vertical.

Sanejament de l'esquerda.

Recargue de l'esquedra.

Finalizació i posada en marxa.


Molins verticals

Els molins verticals cada vegada són més utilitzats per la seva eficiència, hem realitzat un gran esforç per conèixer cada detall i secret sent capaços de reparar peces en materials altament resistents al desgast i l'abrasió.
Els bandes de rodolament o rodets i taules o pistes de mòlta són peces de diferents qualitats que reparem in situ i deixem llestes per la seva posada en marxa al molí, les assessorem tant a les enginyeries com als clients finals: fàbriques de ciment, centrals tèrmiques, plantes de procés de minerals.


Reparacions in situ

Els recàrregues s'efectuen in situ, per professionals experts, durant dècades han demostrat que els tractaments preventius allarguen 2 o 3 vegades la vida dels molins verticals. Una parada de la producció a temps pot estalviar molt més de producitvidad. Així que s'aprofiten el màxim les progrmaciones de producció per hecer la intervenció en el mínim termini de temps.


SAT — 93 889 24 41

Serveis d'especialistes en reparacions i recanvis de la maquinària específica del sector metal·lúrgic.

Més informació