Subministraments

Tot tipus de subministraments de materials consumibles.

Servei de lliurament i recollida de material consumit i control de recanvis personalitzat.


Consumibles soldadura

Elèctrodes acer al carboni
Inoxidables
Reloads
Alumini
Fils MIG
Tubulars gas
Tubulars sín gas
Arc submergit
Aportació TIG
Flama
Torxes
Recanvis MIG / TIG / Plasma

Torxes

Torxes de soldadura i tall

Bufadors de flama

Bufadors de flama per escalfar
Bufadors de flama per tallar

Protecció

Pantalles cap
Botes
Guants
Ulleres oxiacetilènica
Protector orelles
Davantals
Cinturons de seguretat.

Aspiració de fums

Aparell de filtrat - mòbil
Sistemes d'aspiració fixos i centralitzats
Equips d'aspiració d'alt buit
Sistemes d'aspiració ambiental
Braços d'aspiració i ventiladors
Taules d'aspiració i tall
Campana d'aspiració

Abrasius

Discs de pulir
Discs per tallar

SAT — 93 889 24 41

Serveis d'especialistes en reparacions i recanvis de la maquinària específica del sector metal·lúrgic.

Més informació