Automatismes

Automatismes i robòtica per a processos de soldadura.


Robòtica

• Bancs de soldadura

• Seguidors de junta

• Columnes d'arc submergit


Tall

Equipaments i maquinària de tall per oxigen i per plasma.

• Carros de tall

• Taules de tall

• Tall per plasma

Projectes a mida

Automatismes i robòtica per a grans i mitjanes produccions, seriades i mecanitzades. Per indústries d'automoció, carrossers, electrodomèstics, Caldereries, ...


SAT — 93 889 24 41

Serveis d'especialistes en reparacions i recanvis de la maquinària específica del sector metal·lúrgic.

Més informació